Dyrekcja podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2023 r zaprzestała działalności Pracowni RTG w Szpitalu w Nowej Rudzie. Wszystkich pacjentów zapraszamy do wykonywania badań w Centrum Diagnostycznym w Szpitalu w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1w godz. od 800do 14.00