W Punkcie Podawczym znajdującym się na PORTIERNI będzie możliwe odebranie w godzinach 8:00 -12:00

  • karty zgonu
  • wyników pilnych wyłącznie po powiadomieniu telefonicznym przez szpital
  • ksero dokumentacji medycznej
  • zaświadczeń dot. zatrudnienia i innych (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie)
  • wyników badań laboratoryjnych
  • wyników badań diagnostycznych
  • faktur czy zaświadczeń jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

Odbioru w/w dokumentów może dokonać jedna zdrowa osoba.