Szpital w Kłodzku - informacje

Szpital w KłodzkuSZPITAL KŁODZKO

SP ZOZ Kłodzko działa na podstawie:

1.Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2011 r. Nr.112, poz.654).

2.Statutu zatwierdzonego przez Radę Powiatu Kłodzkiego.

3.Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. u. Nr.210, poz.2135   z późn.zm).

4.Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006r. (Dz. U. Nr.191, poz.1410).

5.Ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr. 96 poz.593).

6.Innych przepisów prawnych dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

7.Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005r. Nr. 167, poz.1399, z późn. zm).

 

Jednostką tworzącą i sprawującą nadzór nad Zakładem jest Powiat Kłodzki.

Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie ludności opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz promocji zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W szczególności zadaniem Zakładu są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Zakład przygotowuje i szkolio załogę oraz opracowuje stosowną dokumentację do wykonania założonych zadań obronnych na rzecz ludności cywilnej i sił zbrojnych w czasie zagrożeniabezpieczeństwa Państwa i wojny.

 

Zakład obejmuje swymi zadaniami:

1.Ludność z obszaru całego kraju.

2.Cudzoziemców.

3.Kontrakty na wykonanie usług z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

 

Zakład stanowi bazę szkoleniową praktycznej nauki zawodu dla Szkół Medycznych, Akademii Medycznych oraz innych Wyższych Uczelni.

 

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami