Oddział Kardiologiczny

Ordynator: dr n. med. Piotr Berkowski;
Telefony: 74 8651 224 (gab. lek.) 74 8651 225 (dyż. piel.)

W oddziale znajduje się 27 łóżek, na których diagnozowani i leczeni są pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi, ostrą zdekompensowaną niewydolnością serca, groźnymi zaburzeniami rytmu, zaburzeniami przewodzenia i zatorowością płucną.


 

Oddział pełni całodobowy dyżur zawałowy, wykorzystując system teletransmisji Lifenet (przesył zapisu EKG od wszystkich zespołów karetek R i samodzielnych zespołów ratowniczych z możliwością konsultacji i ustalenia leczenia przedszpitalnego), oraz wykonuje procedury kardiologii inwazyjnej.Przy oddziale funkcjonuje bogato wyposażona w specjalistyczny sprzęt poradnia kardiologiczna.

Przełomowym wydarzeniem było nawiązanie współpracy z Fundację Akademii Medycznej we Wrocławiu w wyniku czego powstała Pracownia Hemodynamiczna. Rocznie w oddziale leczonych jest 1 400 osób.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami.