Oddział Anestezjoligii i Intensywnej Terapii

Ordynator: lek.med. Dariusz Grzegorczyk;
Telefony: 74 8651 275 (gab. lek.) 74 8651 254 (dyż. piel.)

Obecnie oddział dysponuje 4 stanowiskami intensywnej terapii oraz salą pooperacyjną z 2 stanowiskami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt medyczny. W oddziale zatrudnionych jest 5 lekarzy, 22 pielęgniarki, 2 salowe i 1 rehabilitant.

 

W oddziale wykonywanych jest wiele inwazyjnych procedur niedostępnych w innych oddziałach takich jak: wentylacja respiratorem, dializoterapia, implantacja portu naczyniowego, gastrostomia endoskopowa PEG. Przeciętnie każdego roku leczonych jest ok. 100 pacjentów. Personel oddziału zajmuje się ponadto znieczuleniami do zabiegów operacyjnych, bolesnych procedur medycznych, opieką okołooperacyjną w obrębie bloku operacyjnego i Sali pooperacyjnej, a także interwencjami w innych oddziałach szpitala.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami.