Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia

Ordynator: Maciej Jędrych
Telefony: 74 865 11 75 (gab. lek.) 74 865 11 67(dyż. piel.)

 

W oddziałe znajduje się 35 łóżek, na których diagnozowani są i leczeni pacjenci skierowani przez Sąd na internację sądowo- psychiatryczną .