Oddział Psychiatrii Ogólnej

Ordynator: Paweł Chludziński
Telefony: 74 8651 121 (gab. lek.) 74 8651 153 (dyż. piel.)

W 15 łóżkowym oddziale zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń psychicznych. Zespół terapeutyczny składa się z lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologa, psychoterapeuty.

Chorzy objęci są różnorodnymi oddziaływaniami, szczególny nacisk kładziemy na psychoedukację, terapię zajęciową. Jednym z głównych celów oddziału jest zmniejszenie prawdopodobieństwa ponownej hospitalizacji.  

O sprawy bytowe chorych troszczy się pracownik socjalny oddziału. 

 

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego odbywa się na podstawie ważnego (nie starszego niż 14 dni) skierowania do szpitala psychiatrycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. Poza tymi godzinami przyjmowani są tylko pacjenci w stanach nagłych.  

 

Lekarze oddziału poza pracą w oddziale konsultują pacjentów pozostałych oddziałów szpitalnych. 

Bliskich naszych pacjentów zapraszamy codziennie do odwiedzin. Dbamy, aby w godzinach 14.00 - 16.30 odwiedziny przebiegały w jak najbardziej komfortowych warunkach. Lekarze udzielają informacji o stanie zdrowia osobom upoważnionym przez chorych od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 - 14.00.

 

W drugi i ostatni czwartek miesiąca psychoterapeuta prowadzi grupę wsparcia dla rodzin obecnych i byłych pacjentów oddziału.


Oddział pełni całodobowy dyżur.