1. AMBULATORIUM CHIRURGICZNE (przy Izbie Przyjęć) – osoby z dnia 27.05.2021r.
2. PORADNIA KARDIOLOGICZNA: osoby z dnia 28.05.2021r.