Edukacja zdrowotna

Promocja zdrowia obejmuje działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiekszenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę. Edukacja zdrowotna to jeden z elementów promocji zdrowia. Pracownicy "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, prowadzą działania edukacyjne nakierowane na chorych i ich rodziny stwarzając mozliwość zrozumienia osobistego wpływu na jakość życia.  

W  szpitalu utworzono "Zespół ds. Promocji Zdrowia".  W skład Zespołu wchodzą: specjalista ds promocji zdrowia, pielęgniarki oddziałowe z poszczególnych oddziałow, dietetycy, psycholodzy, lekarze, inspektor bhp, pielęgniarki koordynujące pracę poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej  i medycyny szkolnej.

Po wnikliwej analizie potrzeb edukacyjnych  w szpitalu opracowano i wdrożono Programy edukacyjne tj.:

- "Szkoła cukrzycy",

- "Kangurowanie",

-  "Opieka nad noworodkiem z grup dyspanseryjnych",

-  "Zalety i celowość karmienia piersią"

- "Choroby układu krążenia - potrzeba wiedzy i edukacji"

-  "Dieta w kamicy nerkowej"

- "Edukacja i rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi"

- "Edukacja pacjentów leczonch w oddziale ze stomią"

- "Prawda o alkoholu",

- "Palenie niszczy zdrowie",

- "POCHP- potrzeba wiedzy i edukacji"

- "Postepowanie w przypadku wystąpienia kolki niemowlęcej" 

- "Zapobieganie otyłości u dzieci",

- "Postępowanie w przypadku gorączki u dzieci"

- "Program profilaktyki raka piersi",

- "Program profilaktyki raka szyjki macicy",

- "Psychoedukacja pacjentów leczonych z powodu schizofrenii",

- "Pacjent po udarze mózgu - wdrażanie do samoopieki",

- "Depresja a nerwica"

- "Łuszczyca - pielęgnacja skóry i dieta w przebiegu choroby"

 

Realizacja w/w Programów edukacyjnych odbywa się poprzez różne metody i formy w zależności od stanu pacjenta, specyfiki jego choroby i oddziału:

- "edukacja przy łóżlku chorego",

- prowadzenie grupowych pogadanek,

- instruktaż,

- pokazy,

- kąciki edukacyjne,

- dystrybucja materiałów edukacyjnych - ulotki, broszury, plakaty, czasopisma itp.,