Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

FE PR-DS-UE EFFR-poziom-PL-kolor 

 „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt. „Wdrożenie e-usług publicznych w

obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” o nr RPDS.02.01.01-02.0056/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne.

 

Celem Projektu jest podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznej e-usługi w ochronie zdrowia, co poprawi skuteczność opieki medycznej, zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne jednostki a w kontekście globalnym – wpłynie pozytywnie na wskaźniki epidemiologiczno – organizacyjne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia.

 

W efekcie projektu, w ZOZ zostaną wykonane prace związane z przygotowaniem do realizacji e-usługi zdalnej konsultacji kardiologicznej. Dodatkowo węzeł regionalny będzie przygotowany do integracji z planowaną platformą centralną, mającą powstać w wyniku realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).

 

Wartość Projektu: 1 327 881,20 PLN

Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich: 1 128 176,27 PLN

Jak ratujecie u Was?

Logo cz pl eu barevne 

logo jak ratujecie

 

Jak ratujecie u Was?

 
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2020 (36 miesięcy)


OPIS PROJEKTU

Projekt polega na współpracy polskich i czeskich służb ratownictwa medycznego z rejonu pogranicza polsko-czeskiego, obejmującego obszar działania EUWT Novum z o.o. Współpraca pomiędzy partnerami  odbywać się będzie poprzez organizację po obu stronach granicy działań projektowych polegających na przeprowadzeniu wspólnych szkoleń, konferencji, ćwiczeń, staży wymiennych personelu medycznego. Głównym celem projektu jest zacieśnienie i zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy jednostkami służb ratownictwa medycznego z Polski i Republiki Czeskiej.

 
PARTNERZY PROJEKTU

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

 

Oficjalna strona projektu: www.jakratujecieuwas.eu

 

Osoba do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Poprawa jakości funkcjonowania podmiotów POZ na terenie powiatu kłodzkiego poprzez podwyższanie kompetencji kadry podmiotów leczniczych praz podjęcie działań profilaktycznych

FE POWER poziom pl-1 rgb

  

  ,,Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt. „Poprawa jakości funkcjonowania podmiotów POZ na terenie powiatu kłodzkiego poprzez podwyższanie kompetencji kadry podmiotów leczniczych praz podjęcie działań profilaktycznych” 

Okres realizacji projektu 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Wartość projektu : 502.837,50 PLN

Finansowanie :

- Fundusze Europejskie - 423.791,44 PLN

- dotacja celowa budżetu państwa – 41.581,06 PLN

- udział własny – 37.465,00 PLN

 

Cel projektu : poprawa funkcjonowania podmiotów z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z terenu powiatu kłodzkiego.

 

Planowane efekty:

- wzrost jakości i usprawnienie wykonywanej pracy,

- zapewnienie wysokiej jakości usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych,

- wdrożenie działań projakościowych,

- ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,

- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,

- zwiększenie kompetencji uczestników projektu oraz wytworzenie potrzeby i motywacji do dalszego kształcenia się i podnoszenia swoich kompetencji,

- wzrost zainteresowania edukacją zdrowotną i zdrowiem własnym w grupie pacjentów.

Zapewnienie interoperacyjności systemów dla wymiany i udostępniania danych oraz zwiększenie jakości elektronicznych usług medycznych, poprzez wdrożenie Portalu Informacyjnego e-usług medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ...

logo rpo wd od 03-02-2010

 

Podmiot leczniczy “Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.02.02.00-02-004/13-00 zawartą dnia 21.10.2014 r. realizuje projekt „ Zapewnienie interoperacyjności systemów dla wymiany i udostępniania danych oraz zwiększenie jakości elektronicznych usług medycznych, poprzez wdrożenie Portalu Informacyjnego e-usług medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej realizowany przez lidera „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku” wraz z uczestnikami konsorcjum współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Celem projektu jest wdrożenie obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz systemu Szpitalnego Portalu Informacyjnego e-Usług wraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, udostępnienie szerokiemu gronu pacjentów i kontrahentów z terenu działania szpitala jak najwyższej jakości usług medycznych, podniesienie ergonomii pracy personelowi oraz przygotowanie szpitala na płynne włączenie go do planów informatyzacji państwa.
Całkowita wartość projektu :   5 225 576,04 zł
Kwota dofinansowania z RPO : 4 441 739,63 zł

 

DLA PRACOWNIKA

 • BezpiecznySzpital2014_maly.jpg
 • logo-akredytacja-2012-2013.jpg
 • logo-gepard-biznesu-2010.jpg
 • logo-iso9001.jpg
 • logo-profesjonalna-firma-2011.jpg
 • logo-rzeczpospolita2011.jpg
 • logo-rzeczpospolita2012.jpg
 • nagroda_supra_brokers.jpg
 • nagroda_supra_holding.jpg
 • roza-dyplom.jpg

Kontakt ePuap

Adres skrzynki podawczej dla urzędów:

/zozklodzko/SkrytkaESP

Pismo ogólne dla interesantów:

 

Nr Księgi Rejestrowej:

000000001083

Formularz logowania

Statystyki

 • Odsłon artykułów: : 999429

Kto nas ogląda

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.