Projekt zakup respiratora

 

„Zespół Opieki Zdrowotnej” realizuje projekt w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Celem projektu jest: zakup respiratora na potrzeby oddziału Anestezjologii

i Intensywnej Terapii.

 

Wartość Projektu: 100 000,00 PLN

Ministerstwo Sprawiedliwości ( dotacja) : 100 000,00 PLN

Udział własny „0” PLN