Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektu Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego w Kudowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 36

Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt.„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektu Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego w Kudowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 36” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Budownictwo energooszczędne część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.  

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala w Kudowie Zdrój, co prowadzi do poprawy jakości powietrza na terenie gminy poprzez zmniejszenie wykorzystania energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w zespole budynków Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Kudowie Zdrój. Wykonane zostanie : ocieplenie dachów, stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja źródła ciepła, instalacja cieplej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Wartość Projektu: 4 699 180,00 PLN

Dofinansowanie z NFOŚiGW 90% : 4 229 262,00 PLN

Udział własny 10 % : 469.9183,00 PLN