Poprawa jakości funkcjonowania podmiotów POZ na terenie powiatu kłodzkiego poprzez podwyższanie kompetencji kadry podmiotów leczniczych praz podjęcie działań profilaktycznych

FE POWER poziom pl-1 rgb

  

  ,,Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt. „Poprawa jakości funkcjonowania podmiotów POZ na terenie powiatu kłodzkiego poprzez podwyższanie kompetencji kadry podmiotów leczniczych praz podjęcie działań profilaktycznych” 

Okres realizacji projektu 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Wartość projektu : 502.837,50 PLN

Finansowanie :

- Fundusze Europejskie - 423.791,44 PLN

- dotacja celowa budżetu państwa – 41.581,06 PLN

- udział własny – 37.465,00 PLN

 

Cel projektu : poprawa funkcjonowania podmiotów z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z terenu powiatu kłodzkiego.

 

Planowane efekty:

- wzrost jakości i usprawnienie wykonywanej pracy,

- zapewnienie wysokiej jakości usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych,

- wdrożenie działań projakościowych,

- ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,

- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,

- zwiększenie kompetencji uczestników projektu oraz wytworzenie potrzeby i motywacji do dalszego kształcenia się i podnoszenia swoich kompetencji,

- wzrost zainteresowania edukacją zdrowotną i zdrowiem własnym w grupie pacjentów.

Formularz logowania

Statystyki

  • Odsłon artykułów: : 858582

Kto nas ogląda

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.