Termomodernizacja budynków

logo Unia 1

Projekt „Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.".

Informujemy, że nasza jednostka realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-074/09-00.

Powyższy projekt przyczyni się w znacznym stopniu do obniżenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery, w tym CO2, ponadto obniżą się koszty eksploatacji obiektów, które są przedmiotem projektu, a także w wyniku przeprowadzenia prac termo modernizacyjnych poprawi się estetyka budynków będących w zarządzie ZOZ Kłodzko.

 

Galeria zdjęć: