Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego - rozpoczęcie

logo Unia

SP ZOZ Kłodzko zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-070/08 zawartą dnia 25-06-2009 rozpoczął realizację projektu pt. "Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez wymianę ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym".

Przedmiotem projektu jest wymiana 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem medycznym,
w tym 2 szt typu C oraz 1 szt typu B z napędem 4x4.
Stanowią one niezbędne narzędzie pracy Ratownictwa Medycznego umożliwiającego jej spawną realizację. Odnowienie taboru oraz aparatury medycznej pozwoli na poprawne realizowanie obowiązujęcej umowy na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego jak i wypełnianie zadań statutowych. Jednostka zostanie doposażona w nowy sprzęt.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wartość całkowita Projektu - 1 060 000 zł. Wysokość dofinansowania - 901 000 zł.