Poprawa jakości zarządzania poprzez zakup i modernizację systemów wspomagajacych zarzadzanie dla SP ZOZ Kłodzko

Logo fundusze 2010

Od dnia 09 kwietnia 2009 roku szpital nasz realizuje projekt pt."Poprawa jakości zarządzania poprzez zakup i modernizację systemów wspomagajacych zarzadzanie dla SP ZOZ Kłodzko, ul. Szpitalna 1a" dofinansowany w ramach Priorytetu nr 8 "Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku ("Zdrowie")" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartosc calkowita projektu: 265820,37 zł. Kwota dofinansowania: 225920,74 zł.