Projekt zakup mammografu

Plik:Logo Ministerstwa Zdrowia.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

„Zespół Opieki Zdrowotnej” realizuje projekt w ramach programu wieloletniego

Narodowa Strategia Onkologiczna zadanie: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammografy 2020.

 

Celem projektu jest: zakup Mammografu na potrzeby Centrum diagnostycznego

szpitala w Kłodzku

 

Wartość Projektu: 600 000,00 PLN

Ministerstwo Zdrowia ( dotacja) : 600 000,00 PLN

Udział własny „0” PLN

Projekt zakup respiratora

 

„Zespół Opieki Zdrowotnej” realizuje projekt w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Celem projektu jest: zakup respiratora na potrzeby oddziału Anestezjologii

i Intensywnej Terapii.

 

Wartość Projektu: 100 000,00 PLN

Ministerstwo Sprawiedliwości ( dotacja) : 100 000,00 PLN

Udział własny „0” PLN

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny

 

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest: zakup sprzętu medycznego, zakup sprzętu do prowadzenia dezynfekcji oraz zakup wyposażenia obiektowego i budowlanego placówki.

 

Wartość Projektu: 869 004,00 PLN

Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego ( grant) : 869 004,00 PLN

Udział własny „0” PLN

 

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektu Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego w Kudowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 36

Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt.„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektu Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego w Kudowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 36” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Budownictwo energooszczędne część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.  

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala w Kudowie Zdrój, co prowadzi do poprawy jakości powietrza na terenie gminy poprzez zmniejszenie wykorzystania energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w zespole budynków Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Kudowie Zdrój. Wykonane zostanie : ocieplenie dachów, stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja źródła ciepła, instalacja cieplej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Wartość Projektu: 4 699 180,00 PLN

Dofinansowanie z NFOŚiGW 90% : 4 229 262,00 PLN

Udział własny 10 % : 469.9183,00 PLN

DLA PRACOWNIKA

 • BezpiecznySzpital2014_maly.jpg
 • logo-akredytacja-2012-2013.jpg
 • logo-gepard-biznesu-2010.jpg
 • logo-iso9001.jpg
 • logo-profesjonalna-firma-2011.jpg
 • logo-rzeczpospolita2011.jpg
 • logo-rzeczpospolita2012.jpg
 • nagroda_supra_brokers.jpg
 • nagroda_supra_holding.jpg
 • roza-dyplom.jpg

Kontakt ePuap

Adres skrzynki podawczej dla urzędów:

/zozklodzko/SkrytkaESP

Pismo ogólne dla interesantów:

 

Nr Księgi Rejestrowej:

000000001083

Formularz logowania

Statystyki

 • Odsłon artykułów: : 1025038

Kto nas ogląda

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.