Wyniki wydawane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00.