Ze szczepienia może skorzystać każdy zatrudniony mieszkaniec powiatu kłodzkiego, kamiennogórskiego, wołowskiego, lubańskiego jeleniogórskiego i wałbrzyskiego w wieku 18-64 lata. Aby zgłosić chęć zaszczepienia, należy wypełnić ankietę i przesłać ją listem zwykłym na adres biura projektu. (ankietę można znaleźć na naszej stronie internetowej).

Szczegółowe informacje:

  • Na stronie www.walczzkleszczem.pl

  • Pod numerem tel. 789 384 526

  • Biuro projektu: ul. Kolejowa 6, 57-540 Lądek-Zdrój