Jak przygotować się do badań

PORADNIK DLA PACJENTA

"Jak przygotować się do badań"

 

Prosimy o zgłaszanie się na badania (Gastroskopia / Kolonoskopia) ze swoją dotychczasową dokumentacją medyczną.

 

REZONANS MAGNETYCZNY

Rezonans Magnetyczny /MRI, ang. Magnetic Resonance Image/ to wysokodiagnostyczne badanie organów ludzkiego ciała we wszystkich płaszczyznach, tj. poprzecznej, strzałkowej i czołowej.

 

W czasie badania rezonansem magnetycznym pacjent przebywa w stałym polu magnetycznym. Badanie może trwać nawet 60 min. Często dla poprawnej diagnozy konieczne jest podanie dożylnie środka kontrastowego(pacjent może być po lekkim posiłku). Do pomieszczenia z rezonansem magnetycznym nie wolno wnosić kluczy, zegarków, kart bankomatowych, telefonów, MP3, spinek do włosów, kolczyków , klipsów, zapalniczek, monet, pieczątek, agrafek. Pacjenci muszą obowiązkowo zdjąć protezę nogi czy ramienia. Niezastosowanie się do powyższego zakazu może spowodować uszkodzenie wniesionych przedmiotów, narazić na niebezpieczeństwo pacjenta i obsługę. Badanie jest całkowicie bezbolesne, nie powoduje żadnych reakcji biologicznych, nie wchodzi w interakcje ani nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego. Po jego zakończeniu można prowadzić samochód. Badanie rezonansem magnetycznym nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie badanego.

 

Badanie rezonansem magnetycznym nie wymaga specjalnego przygotowania.

 

Niemniej jednak, bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansem magnetycznym jest rozrusznik serca, oraz metalowe opiłki w oku!!! Wytwarzane przez aparat MRI pole magnetyczne może spowodować zakłócenia w pracy rozrusznika, stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Pacjent ze wszczepionym rozrusznikiem nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym znajduje się magnes.

Ubranie pacjenta nie stanowi przeszkody do wykonania badania, nie musi się on przebierać. Nie powinien jednak mieć na sobie odzieży z elementami metalowymi (guziki, zamki błyskawiczne, aplikacje) Przed badaniem ściąga spodnie albo sweter z metalowym zamkiem.

Kobiety w ciąży mogą być badane w rezonansie magnetycznym tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Badanie wykonywane jest:

Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul. Szpitalna 1

57-300 Kłodzko

budynek I

rejestracja osobiście lub telefonicznie poniedziałek – piątek 8.00-11.00

74/8651116

 

Tomografia komputerowa

TK jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Źródło promieniowania i detektory poruszają się po okręgu prostopadłym do długiej osi pacjenta (dookoła obrazowanego narządu/obiektu), wykonując szereg prześwietleń wiązką promieniowania równoległą do płaszczyzny obrazowanej. Strumień danych z detektorów zawiera informacje na temat pochłaniania promieniowania przez poszczególne tkanki (elementy składowe obiektu). Dane zostają zapisane na twardym dysku komputera. Informacje z uzyskanych prześwietleń są poddawane obróbce komputerowej w celu uzyskania czytelnego obrazu. Za pomocą skomplikowanej analizy, uwzględniającej ile promieniowania zostało pochłonięte przy napromieniowaniu obiektu z danej strony, tworzone są obrazy przedstawiające kolejne przekroje badanego narządu. Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne. Tomografy komputerowe nie wpływają negatywnie na działanie wszczepionych aparatów medycznych

 

Sposób przygotowania do badania
Sposób przygotowania do badania tomografii komputerowej zależy od tego, jaka część ciała ma być badana. Każde badanie to osobna procedura wymagająca zastosowania innego programu i różnego przygotowania ze strony pacjenta. Informację o przygotowaniu do badania pacjent otrzymuje w formie ulotki, bądź informowany jest telefonicznie przez personel pracowni.

 

Do pracowni tomografii komputerowej zawsze należy zgłaszać się na czczo (pięć godzin przed badaniem nie można przyjmować pokarmów stałych i płynów). Wyjątek stanowią pourazowe badania układu kostno-stawowego, które nie wymagają tego, aby pacjent był na czczo.

 

W każdym przypadku, w którym może być konieczne podanie środka kontrastowego, na dzień przed badaniem należy wypić więcej płynów niż zazwyczaj – istotne jest, aby organizm był dobrze nawodniony. Również po badaniu z kontrastem należy przyjmować więcej płynów.

 

Przed badaniem zaleca się oznaczenie poziomu kreatyniny i hormonów tarczycowych.

 

Nieco bardziej skomplikowane jest przygotowanie do badania miednicy mniejszej – w tym przypadku zaleca się, aby pacjent dzień przed badaniem zażył środki przeczyszczające( FORTRANS wg ULOTKI)

 

Oczywiście, tak jak w przypadku innych procedur, do pracowni trzeba zgłosić się na czczo.

Przed badaniem TK nie trzeba przerywać stosowanego normalnie leczenia farmakologicznego.

 

Obowiązkowe leki popić niewielką ilością wody!

 

Badanie wykonywane jest w:

Centrum Diagnostyki Obrazowej ZOZ Kłodzko

 ul. Szpitalna 1a

budynek M

 rejestracja osobiście lub telefonicznie poniedziałek-piątek 8.00-11.00

 tel. 74/8651116

 

 Tomografia jamy brzusznej z kontrastem

TK jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Źródło promieniowania i detektory poruszają się po okręgu prostopadłym do długiej osi pacjenta (dookoła obrazowanego narządu/obiektu), wykonując szereg prześwietleń wiązką promieniowania równoległą do płaszczyzny obrazowanej. Strumień danych z detektorów zawiera informacje na temat pochłaniania promieniowania przez poszczególne tkanki (elementy składowe obiektu). Dane zostają zapisane na twardym dysku komputera. Informacje z uzyskanych prześwietleń są poddawane obróbce komputerowej w celu uzyskania czytelnego obrazu. Za pomocą skomplikowanej analizy, uwzględniającej ile promieniowania zostało pochłonięte przy napromieniowaniu obiektu z danej strony, tworzone są obrazy przedstawiające kolejne przekroje badanego narządu. Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne. Tomografy komputerowe nie wpływają negatywnie na działanie wszczepionych aparatów medycznych

Przygotowanie do badania:

 • Dzień przed badaniem obowiązuje dieta lekkostrawna, półpłynna, bez potraw wzdymających

 • Do badania przynieść 0,5 litra niegazowanej wody mineralnej.

 • W dniu badania należy być na czczo, obowiązkowe leki przyjąć o stałej porze popijając niewielką ilością wody.

Uwaga

Przed badaniem z użyciem kontrastu należy oznaczyć poziom mocznika i kreatyniny, oraz poziom hormonów tarczycowych- zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek i chorobami tarczycy

Badanie wykonywane jest w:

Centrum Diagnostyki Obrazowej ZOZ Kłodzko

ul. Szpitalna 1

budynek M

rejestracja osobiście lub telefonicznie: poniedziałek-piątek 8.00-11.00

tel. 74/8651116

 

Tomografia komputerowa miednicy z kontrastem lub jamy brzusznej i miednicy z kontrastem. 

TK jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Źródło promieniowania i detektory poruszają się po okręgu prostopadłym do długiej osi pacjenta (dookoła obrazowanego narządu/obiektu), wykonując szereg prześwietleń wiązką promieniowania równoległą do płaszczyzny obrazowanej. Strumień danych z detektorów zawiera informacje na temat pochłaniania promieniowania przez poszczególne tkanki (elementy składowe obiektu). Dane zostają zapisane na twardym dysku komputera. Informacje z uzyskanych prześwietleń są poddawane obróbce komputerowej w celu uzyskania czytelnego obrazu. Za pomocą skomplikowanej analizy, uwzględniającej ile promieniowania zostało pochłonięte przy napromieniowaniu obiektu z danej strony, tworzone są obrazy przedstawiające kolejne przekroje badanego narządu. Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne. Tomografy komputerowe nie wpływają negatywnie na działanie wszczepionych aparatów medycznych

 

Przygotowanie do badania: 

 • Dzień przed badaniem obowiązuje dieta lekka, półpłynna, bez potraw wzdymających

 • Do badania przynieść 2 x 0,5 litra niegazowanej wody mineralnej.

 • W dniu poprzedzającym badanie od godz. 15.00 należy pić Fortrans zakupiony w aptece (4 sztuki + 4 litry wody, 1 saszetka na 1 litr wody

 • Kobiety do badania powinny przynieść tampon higieniczny

 • W dniu badania należy być na czczo, obowiązkowe leki przyjąć o stałej porze popijając niewielką ilością wody.

 

Uwaga 

Przed badaniem z użyciem kontrastu należy oznaczyć poziom mocznika i kreatyniny, oraz poziom hormonów tarczycowych- zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek i chorobami tarczycy

 Badanie wykonywane jest w:

 Centrum Diagnostyki Obrazowej ZOZ Kłodzko

 ul. Szpitalna 1a

 budynek M

 rejestracja osobiście lub telefonicznie: poniedziałek-piątek 8.00-11.00

 tel. 74/8651116

 

Urografia

Urografia jest to badanie radiologiczne obrazujące drogi moczowe i czynność nerek przy użyciu środka cieniującego podanego dożylnie i wydalanego z moczem. Za pomocą tego badania można określić dokładnie wielkość, kształt i położenie nerek oraz ocenić prawidłowość układu kielichowo-miedniczkowego. Badanie jest również pomocne w ustaleniu istnienia kamienia lub kamieni w układzie kielichowo-miedniczkowym lub w drogach wyprowadzających mocz. Badaniem tym można również ocenić skutki obecności kamieni w układzie moczowym. Za pomocą urografii można również stwierdzić istnienie torbieli i guzów nerek. Na jej podstawie dokonuje się także oceny stopnia zalegania moczu w pęcherzu moczowym (np. w przypadku znacznego przerostu gruczołu krokowego).  

 

Przygotowanie do badania: 

 • Dzień przed badaniem obowiązuje dieta lekkostrawna.

 • W dniu poprzedzającym badanie należy wypić od godziny 15.00 preparat Fortrans zakupiony w aptece – 2 sztuki + 2 litry wody (1 saszetka /litr wody)

 • W dniu badania pacjent powinien być na czczo. Wykluczone jest jedzenie, picie i palenie papierosów

 • Obowiązkowe leki przyjąć o stałej porze popijając niewielką ilością wody.

 Uwaga 

Przed badaniem z użyciem kontrastu należy oznaczyć poziom mocznika i kreatyniny, oraz poziom hormonów tarczycowych- zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek i chorobami tarczycy

 

Badanie wykonywane jest w:

Centrum Diagnostyki Obrazowej ZOZ Kłodzko

 Ul. Szpitalna 1a

budynek M

rejestracja osobiście lub telefonicznie poniedziałek-piątek 8.00-11.00

tel. 74/8651116

 

Elektroencefalografia (EEG)

Badanie EEG polega na rejestracji (przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy) czynnościowych prądów mózgu człowieka. Badanie EEG ułatwia różnicowanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu. W wielu schorzeniach mózgu badanie pozwala umiejscowić proces chorobowy w określonej okolicy. Szczególnie istotne znaczenie ma badanie EEG u pacjentów z napadami padaczkowymi, w przebiegu zapalenia mózgu, po urazie czaszkowym oraz dla różnicowania śpiączek. Badanie to jest metodą pomocniczą w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu i naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu (po udarach mózgowych). W niektórych przypadkach ta metoda badania służy do monitorowania pracy mózgu np. pacjentów z licznymi napadami padaczkowymi, w trakcie operacji na tętnicy szyjnej lub sercu, a także dla oceny zaburzeń snu. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

Sposób przygotowania do badania

Przed badaniem nie należy pić napojów alkoholowych lub zawierających kofeinę (mocna kawa, Coca-Cola, mocna herbata). Na badanie należy przyjść po spożyciu posiłku, aby nie występowały spadki poziomu cukru we krwi. Jeden dzień przed badaniem należy umyć włosy. Nie używać suszarki do włosów. Nie wolno stosować lakierów do włosów, żeli i kremów do układania fryzury. Na badanie pacjent powinien przyjść wypoczęty i wyspany.

Badanie wykonywane jest:

Oddział Neurologii ZOZ Kłodzko

ul. Szpitalna 1a

rejestracja poniedziałek-piątek 12.00-13.30 tel. 74/8651230

 

Gastrofiberoskopia

 czyli wziernikowanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, dwunastnicy) jest badaniem wykonywanym głownie w celach diagnostycznych. Pozwala m.in. ustalić przyczyny zaburzeń w połykaniu, rozpoznać chorobę wrzodową, umożliwia lokalizację miejsca krwawienia oraz pobranie wycinków błony śluzowej. Ocenia skuteczność leczenia choroby wrzodowej. Badanie to przeprowadza się przy użyciu aparatu zwanego gastrofiberoskopem. Jest to urządzenie optyczne, zbudowane ze „światłowodów”, charakteryzuje się dużą giętkością. Przed zabiegiem powinieneś zapoznać się ze sposobem badania, istniejącymi wskazaniami i przeciwwskazaniami, zagrożeniami i ewentualnymi powikłaniami. Niniejsza informacja pomoże Panu/i w podjęciu świadomej decyzji zgody na badanie.

 

Jak przeprowadza się badanie? 

Chorego układa się na lewym boku i po założeniu ustnika przystępuje się do wprowadzenia wziernika (długość ok.1m, grubość 1cm). Przed badaniem należy z j.ustnej usunąć protezę. W czasie zabiegu może pojawić się przejściowe uczucie braku powietrza, rozpieranie w brzuchu, odbijanie, odruch wymiotny i kaszlowy. Przy stwierdzeniu zmian chorobowych ocena wzrokowa może być uzupełniona pobraniem wycinka błony śluzowej do badania histopatologicznego i/lub do testu na Helicobacter pyroli.

 

Jak przygotować się do badania? 

Od chorego wymaga się, aby nie przyjmował pokarmów przez 6-8 godzin przed badaniem oraz stawienia się do pracowni w wyznaczonym terminie, z ręcznikiem.

 

Z jakimi powikłaniami należy się liczyć? 

Gstrofiberoskopia jest badaniem inwazyjnym. Pomimo, że badanie wykonuje odpowiednio wyszkolony i doświadczony personel medyczny, istnieje pewne ryzyko powikłań. Oto one: 

 • skaleczenie ściany gardła

 • nadwrażliwość na środek znieczulający

 • powikłania infekcyjne- bardzo rzadko, poniżej 1: 10000 przypadków

 • przebicie ściany przewodu pokarmowego

 • krwawienie po biopsji

 • powikłania płucno-sercowe ( zachłystowe zapalenie płuc, zanurzenie rytmu serca i inne)

  Na co należy zwrócić uwagę po badaniu?

 

Nie wolno przez 1 godzinę po zabiegu przyjmować posiłków oraz płynów.

 

Jeżeli po badaniu pojawiły się silne bóle brzucha, karku, bóle przy przełykaniu, gorączka, krwawe wymioty- niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza.

 

Badanie wykonywane jest w:

 Pracownia Endoskopii ZOZ Kłodzko

 ul. Szpitalna 1a 

budynek A, parter 

rejestracja: poniedziałek-piątek 11.00-13.00 

tel. 74/8651295

 

 

Kolonoskopia

Jest to badanie diagnostyczne, które polega na delikatnym wprowadzeniu giętkiego i gładkiego aparatu przez kanał odbytu do poszczególnych coraz głębszych partii jelita grubego. Licząc od początku jelita grubego, w prawym podbrzuszu,tam gdzie łączy się ono z jelitem cienkim, wyróżniamy kolejno następujące części jelita grubego: kątnicę, wstępnicę, następnie po zagięciu się jelita pod wątrobą poprzecznicę i dalej po zagięciu w okolicach śledziony zstępnicę, esicę i odbytnicę. Możliwe jest prześledzić wszystkie te części (w kolejności od końca jelita), ocenić wygląd błony śluzowej, ukształtowanie fałdów i wykluczyć obecność zmian chorobowych takich jak: zapalenie

błony śluzowej, nadżerki, owrzodzenia, krwawienie, polipy, guzy nowotworowe czy malformacje naczyniowe.

Samo wprowadzanie aparatu nie jest bolesne. W przypadku badania bez znieczulenia ogólnego może wystąpić ból wywołany przez pociąganie krezki (silnie unerwiona błona obejmująca jelita) przede wszystkim esicy, w trakcie zależy od takich cech jak: układ anatomiczny jelita (tzn. mniej lub bardziej skręcona esica), obecność zrostów po przebytych operacjach np. ginekologicznych, osobniczo zróżnicowana wrażliwość na ból. Nieprzyjemnie może też być odczuwane wdmuchiwanie powietrza, które umożliwia lekkie rozdęcie jelita i tym samym dokładną ocenę śluzówki. Pod koniec badania zwykle usuwamy nadmiar powietrza. Uczucie dyskomfortu jednak często pozostaje jeszcze na kilka godzin. W razie potrzeby możliwe jest też pobranie za pomocą sondy biopsyjnej, wprowadzanej przez odpowiedni kanał w aparacie, malutkich wycinków błony śluzowej do badania histopatologicznego (mikroskopowego). Umożliwia to precyzyjną ocenę stwierdzonych zmian. Spotkane z kolei polipy usuwane są w całości specjalną techniką elektroresekcji, z użyciem pętli diatermicznej. Wszystkie te zabiegi nie są bolesne (błona śluzowa nie ma czucia), wiążą się jedynie z minimalnym ryzykiem krwawienia. Tylko nieznacznie wydłużają czas badania, który zwykle wynosi 20-30 minut.

Sposób przygotowania do badania:

Przed badaniem diagnostycznym (kolonoskopią) wymagane jest opróżnienie i oczyszczenie jelita poprzez całkowite usunięcie resztek pokarmowych i płynów. Jest to niezbędne do przeprowadzenia badania i dlatego tak ważna jest właściwa procedura jego oczyszczania.

Aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo badania jelito musi być puste.

2 dni przed badaniem należy wykluczyć z diety takie pokarmy jak: tłuste wędliny i mięsa, surowe warzywa, surowe owoce, sałatki i owoce drobnopestkowe, produkty mleczne, ciemne pieczywo, mak, siemię lniane, napoje gazowane.

1 dzień przed badaniem zjeść lekkostrawne śniadanie: herbata, bułka pszenna bez dodatku ziaren, ewentualnie lekkostrawne drugie śniadanie

Po godzinie 15.00: nie wolno spożywać pokarmów, można pić wodę, herbatę, kawę bez mleka

O godzinie 15.00 rozpocząć przyjmowanie preparatu EZICLEN w następujący sposób:

 1. otwórz jedną butelkę leku i wlej jej zawartość do dołączonego do zestawu 0,5l kubka.

 2. dodaj wody do leku do poziomu kreski na kubku

 3. w ciągu następnych 30-60 minut, bez pośpiechu wypij cały płyn z kubka

 4. wypij jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem w ciągu następnej godziny

 5. następnie po 1/2 godzinie należy przyjąć zawartość drugiej butelki preparatu EZICLEN postępując ponownie jak w punktach 1-4

Rano w dniu badania:

Nie spożywać żadnych pokarmów do czasu badania

Należy zakończyć przyjmowanie płynów najpóźniej na 1 godzinę przed badaniem

Osoby regularnie przyjmujące leki (np. nasercowe, przeciwnadciśnieniowe) zażywają ich poranna dawkę

Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania

Na co należy zwrócić uwagę po badaniu:

Po badaniu kolonoskopowym mogą wystąpić przejściowe dolegliwości bólowe, wzdęcia, biegunki utrzymujące się do kilku dni po badaniu. Gdy wymienione powyżej dolegliwości utrzymują się oraz są bardziej nasilone lub pojawiają się niepokojące objawy takie jak krwawienie z odbytu, ostry ból brzucha, wzmożone napięcie powłok jamy brzusznej, brak perystaltyki, gorączka należy natychmiast zgłosić się do lekarza

Badanie wykonywane jest w:

Pracownia Endoskopii ZOZ Kłodzko

ul. Szpitalna 1a

budynek A, parter

rejestracja: poniedziałek - piątek 09.00-11.00

Pracownia Endoskopii, parter Budynek Główny

tel. 74 8651176

 

Uwaga:

2 tygodnie przed terminem badania należy zgłosić się do O/Chirurgii Ogólnej (pokój nr 10) osobiście celem potwierdzenia obecności na badaniu, odebrania ulotki dotyczącej sposobu przygotowania się do badania oraz recepty na lek. 

 

 

Rektoskopia

 Rektoskopia jest badaniem pozwalającym lekarzowi na bezpośrednie oglądanie śluzówki odbytu i końcowego odcinka jelita grubego (tzw. okrężnicy). Badanie przeprowadza się przy użyciu rektoskopu, instrumentu wyposażonego w układ optyczny przenoszący obraz z wnętrza ciała. Ważną zaletą rektoskopu jest możliwość, w toku jednego zabiegu, ocenienia stanu śluzówki, jak i pobrania do dalszego badania niewielkiego wycinka tkanki budzącej podejrzenie zmian chorobowych.

 

Wskazania do przeprowadzenia rektoskopii:

 

 • podejrzenie wczesnych okresów rozwoju raka odbytu, odbytnicy i okrężnicy

 • podejrzenie stanów przedrakowych pod postacią polipów

 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego

 • uchyłkowatość okrężnicy

 • endometrioza

 • bóle lędźwiowe i krzyżowe

 • ustalenie przyczyny krwawień, biegunek, przewlekłych zaparć

 

Nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań.

 

Sposób przygotowania do badania 

 • W przeddzień badania zjeść lekkostrawne śniadanie (bez wędlin), o godzinie 13.00 zjeść zupę, następnie do godz. 18.00 wypić 2 litry wody niegazowanej

 • O godzinie 18.00 wykonać gotową wlewkę doodbytniczą typu ENEMA, którą należy zakupić w aptece.

 • W dniu badania pozostać na czczo.

 

Leki

 

W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe. Wyjątek stanowią leki obniżające stężenie glukozy we krwi, stosowane przez osoby z cukrzycą. Sposób dawkowania tych leków powinien być zdefiniowany przez lekarza kierującego na badanie.

 

 Badanie wykonywane jest: 

Oddział Chirurgii Ogólnej ZOZ Kłodzko 

ul. Szpitalna 1 

Rejestracja poniedziałek – piątek 8.00-14.00, tel. 74/8651152 

 

Badanie wysiłkowe EKG (inaczej test wysiłkowy EKG) 

Badaniepolega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego, które nie występuje w spoczynkowych badaniach EKG. Polega na chodzeniu po bieżni ruchomej zgodnie z protokołem badania, o którym decyduje lekarz prowadzący badanie i informuje pacjenta. 

Celem proponowanego badania jest : 

 1. - diagnostyka bólów w klatce piersiowej

 2. - diagnostyka zmian w EKG spoczynkowym określane jako „niespecyficzne”

 3. - ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca

 4. - ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca

 5. - kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronografia)

 6. - kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepieniu serca

 7. - diagnostyka zaburzeń rytmu serca

 8. - tak zwane wczesne testy pozawałowe 

 

Przygotowanie do badania: 

 1. Pacjent nie powinien spożywać posiłku, palić tytoniu 3 godziny przed próbą wysiłkową ani wykonywać większych wysiłków fizycznych. Na 12 godzin przed próbą należy, w miarę możliwości, odstawić leki mogące utrudnić interpretację próby wysiłkowej (zwłaszcza ß- blokery), jeśli celem próby jest potwierdzenie lub wykluczenie choroby niedokrwiennej serca. Badanie do celów rokowniczych u osób z już rozpoznaną chorobą wieńcową powinno być wykonywane bez odstawienia aktualnie stosowanych leków 

 

Możliwość wystąpienia powikłań: 

 1. W trakcie badania mogą u osób chorych pojawić się objawy niedokrwienia lub niewydolności serca: bóle w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy , u osób z zaawansowaną chorobą wieńcową może dojść do zaostrzenia dolegliwości oraz konieczności umieszczenia pacjenta w szpitalu

 2. Objawy najczęściej ustępują po zakończeniu badania - należy o nich poinformować prowadzącego badanie lekarza 

 

Badanie wykonywane jest w ramach porady kardiologicznej: 

Poradni Kardiologicznej ZOZ Kłodzko, 

ul. Szpitalna 1

 

Mammografia

Mammografia to badanie struktury piersi z zastosowaniem promieni rentgenowskich. Mammografia jest rentgenowskim badaniem piersi i obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. W badaniu tym wykorzystuje się promienie rentgenowskie po to, żeby zobaczyć wewnętrzna budowę piersi. W czasie badania wykonuje się 2 zdjęcia każdej piersi. Niektóre kobiety odczuwają ból w czasie badania, ale dla większości jest to jedynie krótko trwające uczucie dyskomfortu. Ucisk stosowany w czasie mammografii nie uszkadza piersi; jest konieczny w celu uzyskania zdjęć wysokiej jakości, a ponadto pozwala na obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego i zmniejszenie nieostrości ruchowej- a tym samym zwiększenie wartości diagnostycznej zdjęcia.

Większość organizacji zajmujących się problemem raka piersi rekomenduje regularne wykonywanie badania mammograficznego począwszy od 50 roku życia, a odstęp między badaniami wynosi od roku do 2 lat. W przypadku podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi badania należy rozpocząć wcześniej. Wszyscy eksperci są zgodni, że dawka promieniowania otrzymana w czasie mammografii jest niska.

 

Sposób przygotowania do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, jednakże zaleca się , aby badanie to przeprowadzać w

I fazie cyklu miesiączkowego, pomiędzy 5-9 dniem cyklu miesiączkowego, w celu zmniejszenia dyskomfortu , wynikającego z ucisku piersi.

Kobieta przed samym badaniem nie powinna używać dezodorantu. Do badania należy przynieść ostatnie badania( zdjęcia + opisy, wynik usg piersi)

 

Badanie wykonywane jest:

Pracownia Mammograficzna ZOZ w Kłodzku, ul. Szpitalana 1

rejestracja osobiście lub telefonicznie : poniedziałek-piątek 8.00-13.00, tel. 74 8651 116

 

Cytologia

Cytologia jest to metoda diagnostyczna stosowana przez ginekologów służąca profilaktyce i wykrywaniu stanów przednowotworowych (przedrakowych) i raka inwazyjnego szyjki macicy. Polega na badaniu narządów rodnych kobiety poprzez wprowadzenie wziernika do pochwy i pobraniu próbki złuszczonego nabłonka szyjki macicy. Badanie cytologiczne pozwala wykryć zmiany, które zaszły w obrębie szyjki macicy, nawet w bardzo wczesnej fazie. Wykonywane jest na fotelu ginekologicznym, jest praktycznie bezbolesne i trwa razem z przygotowaniem kilka minut.

Sposób przygotowania do badania

 • Materiał do badania cytologicznego pobierany jest  przed badaniem ginekologicznym, badaniem USG transwaginalnym i innymi badaniami z pochwy i/lub szyjki macicy np. pobraniem posiewów.

 • Badanie cytologiczne można wykonać najwcześniej 2 dni po zakończeniu miesiączki i  najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kolejnego krwawienia miesięcznego - najlepiej w pierwszej połowie cyklu.

 • Na 4 dni przed badaniem nie należy stosować leków/preparatów dopochwowych, tamponów ani irygacji (płukania pochwy).

 • Co najmniej 24 h przed badaniem należy powstrzymać się od stosunków płciowych.

 •  24 godziny przed badaniem cytologicznym nie należy poddawać się badaniu ginekologicznemu, przezpochwowemu badaniu USG oraz pobieraniu posiewów ani wymazów z kanału szyjki macicy.

 • W przypadku wystąpienia stanu zapalnego narządu rodnego (mogą o tym świadczyć m.in. upławy), należy najpierw wyleczyć stan zapalny i dopiero zgłosić się na badanie.

Ważne  informacje, o które zapyta Cię lekarz

Przed wizytą u lekarza dobrze jest przypomnieć sobie datę ostatniej miesiączki, wyliczyć długość trwania cyklu oraz przygotować informacje o stosowaniu ewentualnych leków oraz antykoncepcji (dobrze, jeśli znamy nazwy), przebytych i przewlekłych chorobach, ciążach oraz  porodach.

Pamietaj!  Pierwszy dzień cyklu to pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego.

Badanie wykonywane jest:

1. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Kłodzku, ul. Z.Czarnego 2

rejestracja poniedziałek-piątek 8.00-10.00, tel. 74/8658291

2. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Nowej Rudzie, ul. Szpitalna 2,

rejestracja wtorek-czwartek 7.00-14.00, tel. 74/872 40 04 wew. 28

3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Dusznikach Zdroju, ul. Sprzymierzonych 11,

rejestracja wtorek, czwartek 8.00-13.30, tel. 74/866 93 46

 

 USG jamy brzusznej

Badanie wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej chorego na plecach. Lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancja ta jest obojętna dla skóry i łatwo się zmywa wodą z mydłem. Przesuwając głowicę aparatu uzyskuje się obrazy całego badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora.

Do USG jamy brzusznej należy się odpowiednio przygotować:

 • dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa

 • kilka dni przed badaniem przyjmować Espumisan 3 x 2 kapsułki. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków,

 • w dniu badania rano przyjąć 2 kapsułki Espumisanu,

 • na badanie zgłosić się na czczo,

 • prosimy o zabranie ze sobą ręcznika

Badanie wykonywane jest:

Pracownia USG ZOZ Kłodzko

ul. Szpitalna 1

Rejestracja poniedziałek-piątek 10.00-11.30

tel. 74/8651294

 

Czym jest badanie USG piersi? 

Jest to metoda obrazowania z użyciem fal ultradźwiękowych. USG piersi umożliwia ocenę struktur gruczołu sutkowego, pozwala określić charakter tkanek z jakich jest zbudowany gruczoł, obecność zmian chorobowych oraz ocenę węzłów chłonnych dołów pachowych. Badanie to może być wykonywane również kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

 

Jakie są wskazania do wykonania USG piersi? 

 • ból piersi

 • zmiana w piersi wyczuwalna przez dotyk

 • wyciek wydzieliny z brodawki sutkowej

 • badania kontrolne wcześniej rozpoznanych zmian łagodnych

 • występowanie raka sutka w wywiadzie rodzinnym

 • stosowanie hormonalnej terapii zastępczej

 

Przygotowanie 

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Badanie powinno być wykonane między 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego. 

Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań USG i mammografii, jeżeli były takie wykonywane. Prosimy o przyniesienie ręcznika.

 

Badanie wykonywane jest w Oddziale Ginekologii ZOZ Kłodzko 

w każdy poniedziałek od godz. 11.30 

tel. 74/8651 246, 74/8651245

 

USG tarczycy

USG jako nieinwazyjna i bezbolesna metoda diagnostyczna wykorzystująca fale ultradźwiękowe doskonale nadaje się do oceny gruczołu tarczowego. Może być powtarzane i wykonywane w każdym wieku. Pozwala w łatwy sposób uwidocznić tarczycę i ocenić jej wielkość, kształt oraz położenie, a także wykryć takie zmiany jak lite guzki, torbiele i wole. W tym celu głowica USG przykładana jest do szyi badanej osoby. Wcześniej głowicę pokrywa się żelem, aby lepiej przylegała do skóry.

Badanie wykonywane jest na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub endokrynologa.

 • prosimy o zabranie ze sobą ręcznika

 • na badanie należy zabrać wyniki poprzednich badań

Badanie wykonywane jest:

Pracownia USG ZOZ Kłodzko

ul. Szpitalna 1

Rejestracja poniedziałek-piątek 10.00-11.30

tel. 74/8651294

 

USG Dopler tętnic dogłowowych

Badanie umożliwia ocenę stanu naczyń dostarczających krew do mózgu i ustalenie czynników ryzyka chorób naczyniowych mózgu, np. udarów. Badanie pozwala ocenić:

 • grubość błony wewnętrznej i środkowej naczynia,

 • obecność blaszek miażdżycowych oraz ich strukturę.

  Badanie wykonuje się w pozycji leżącej przy użyciu specjalnej sondy pokrytej żelem

Badanie nie wymaga wcześniejszych przygotowań

Badanie wykonywane jest na podstawie skierowania od lekarza neurologa.

 • prosimy o zabranie ze sobą ręcznika

 • na badanie należy zabrać wyniki poprzednich badań

 • do badania należy założyć ubranie odsłaniające szyję

Badanie wykonywane jest:

Pracownia USG ZOZ Kłodzko

ul. Szpitalna 1

Rejestracja poniedziałek-piątek 10.00-11.30

tel. 74/8651294

DLA PRACOWNIKA

 • BezpiecznySzpital2014_maly.jpg
 • logo-akredytacja-2012-2013.jpg
 • logo-gepard-biznesu-2010.jpg
 • logo-iso9001.jpg
 • logo-profesjonalna-firma-2011.jpg
 • logo-rzeczpospolita2011.jpg
 • logo-rzeczpospolita2012.jpg
 • nagroda_supra_brokers.jpg
 • nagroda_supra_holding.jpg
 • roza-dyplom.jpg

Kontakt ePuap

Adres skrzynki podawczej dla urzędów:

/zozklodzko/SkrytkaESP

Pismo ogólne dla interesantów:

 

Nr Księgi Rejestrowej:

000000001083

Formularz logowania

Statystyki

 • Odsłon artykułów: : 1025052

Kto nas ogląda

Odwiedza nas 347 gości oraz 0 użytkowników.