W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM w podmiocie leczniczym “Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, od dnia 18-03-2020 do odwołania wstrzymuje się przyjęcia interesantów.
W Punkcie Podawczym znajdującym się na PORTIERNI będzie możliwe odebranie dokumentacji medycznej w godzinach 8:00 -12:00
-karty zgonu
-wyników pilnych wyłącznie po powiadomieniu telefonicznym przez szpital
-ksero dokumentacji medycznej
-zaświadczeń dot. zatrudnienia i innych (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie)
-wyników badań laboratoryjnych
-wyników badań diagnostycznych
-faktur czy zaświadczeń jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
Odbioru w/w dokumentów może dokonać jedna zdrowa osoba
W sprawach nagłych proszę kontaktować się pod numerami:
Sekretariat (74) 8651-201
Dział Zatrudnienia i Polityki Płacowej (74) 8651-289
Dział Ekonomiczno-Finansowy (74) 8651-207
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (74) 8651-267
Pożyczki mieszkaniowe (ZDS) (74) 8651-101

Dział Administracyjno-Techniczny (74) 8651-100, (74) 8651-255
Zaopatrzenie (74) 8651-293
Dział Organizacji, Sprzedaży i Statystyki (74) 8651-133
Statystyka Medyczna (74) 8651-297