Promocja zdrowia obejmuje działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę. Edukacja zdrowotna to jeden z elementów promocji zdrowia. Pracownicy "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, prowadzą działania edukacyjne nakierowane na chorych i ich rodziny stwarzając możliwość zrozumienia osobistego wpływu na jakość życia. W szpitalu utworzono "Zespół ds. Promocji Zdrowia".  W skład Zespołu wchodzą: specjalista ds promocji zdrowia, pielęgniarki oddziałowe z poszczególnych oddziałów, dietetycy, psycholodzy, lekarze, inspektor bhp, pielęgniarki koordynujące pracę poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej  i medycyny szkolnej. Po wnikliwej analizie potrzeb edukacyjnych  w szpitalu opracowano i wdrożono Programy edukacyjne tj.:
- "Szkoła cukrzycy",
- "Kangurowanie",
- "Opieka nad noworodkiem z grup dyspanseryjnych",
- "Zalety i celowość karmienia piersią"
- "Choroby układu krążenia - potrzeba wiedzy i edukacji"
- "Dieta w kamicy nerkowej"
- "Edukacja i rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi"
- "Edukacja pacjentów leczonych w oddziale ze stomią"
- "Prawda o alkoholu",
- "Palenie niszczy zdrowie",
- "POCHP- potrzeba wiedzy i edukacji"
- "Postępowanie w przypadku wystąpienia kolki niemowlęcej"
- "Zapobieganie otyłości u dzieci",
- "Postępowanie w przypadku gorączki u dzieci"
- "Program profilaktyki raka piersi",
- "Program profilaktyki raka szyjki macicy",
- "Psychoedukacja pacjentów leczonych z powodu schizofrenii",
- "Pacjent po udarze mózgu - wdrażanie do samo opieki",
- "Depresja a nerwica"
- "Łuszczyca - pielęgnacja skóry i dieta w przebiegu choroby"
Realizacja w/w Programów edukacyjnych odbywa się poprzez różne metody i formy w zależności od stanu pacjenta, specyfiki jego choroby i oddziału:
- "edukacja przy łóżku chorego",
- prowadzenie grupowych pogadanek,
- instruktaż,
- pokazy,
- kąciki edukacyjne,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych - ulotki, broszury, plakaty, czasopisma itp.,