PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (MAMMOGRAFIA )
Adresatkami programu są kobiety w przedziale wiekowym 50-69 lat spełniające jedno z poniższych kryteriów:
Nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 m-cy.
Otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego
badania mammograficznego po upływie 12 m-cy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
-rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),
-mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

BADANIA WYKONYWANE SĄ CODZIENNIE, RÓWNIEŻ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH (z wyjątkiem niedziel i świąt)
W PRACOWNI MAMMOGRAFII SP ZOZ W KŁODZKU , UL. SZPITALNA 1
OBOWIĄZUJE REJESTRACJA
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8.00 – 13.00
OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE tel. 074 865 11 16
Program realizowany przez cały rok z możliwością kontynuacji w latach następnych.