Wydawanie wyników


    Informujemy, że wyniki z Pracowni Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego

Mammografii oraz RTG

    wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do14:00.

* * *