Stopniowe wznowienie przyjęć

* * *

Zarządzenie z dnia 08.05.2020 r.
w sprawie stopniowego wznowienia planowych przyjęć,
zabiegów operacyjnych,  specjalistycznych porad ambulatoryjnych
oraz badań diagnostycznych
z dniem 11-MAJ-2020

Z dniem 11-05-2020 wznawia się wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym oraz hospitalizację w oddziałach szpitalnych. Wznawia się również działalność poradni specjalistycznych oraz wykonywanie badań diagnostycznych.

  Kliknij aby pobrać Zarządzenie

 * * *