Zarządzenie nr 37 z dnia 25.03.2020 r.

Zarządzenie nr 37 z dnia 25.03.2020 r.
w sprawie tymczasowego połączenia Oddziału Urologii z Odziałem Chirurgii Ogólnej.

W związku z ograniczona liczbą personelu medycznego zarządzam tymczasowe skomasowanie

Oddziału Urologii w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Informacje dotyczące Pacjentów oddziału Urologii dostępne pod numerem telefonu 74 865 11 23