Telefon Fax kryzysowy

 Na potrzeby zarządzania kryzysowego udostepniony został fax 74 8651 279

* * *