Dyrekcja podmiotu leczniczego
,,Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku informuje,  

APTEKA SZPITALNA NIE WYKONUJE TESTÓW W KIERUNKU COVID-19